ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS 2

ANUNŢ IMPORTANT PRIVIND CAZAREA STUDENŢILOR ULBS în anul universitar 2018 – 2019

Eliberarea contractelor de cazare şi a legitimaţiilor de cămin studenţilor
ULBS care au primit repartiție pe listele finale afișate în data de 18 septembrie
se va face pentru fiecare cămin în parte, pe bază de semnătură, exclusiv
studenţilor solicitanţi de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI după
următorul program:

  • 28 septembrie între orele 9 00 – 15 00 : studenţii din anii III – VI şi studenţii
  • masteranzi;
    29 septembrie între orele 9 00 – 15 00 : studenţii din anul II;
  • 30 septembrie între orele 9 00 – 15 00 : studenţii din anul I;

Studenții cărora li s-a repartizat un loc de cazare în căminele studențești ale
ULBS conform listelor finale afișate pe site-ul universității și care nu se prezintă
să – și ocupe locul până în a treia zi de cazare – 30.09.2018, ora 15.00 , pierd
dreptul de cazare.
Pentru desfăşurarea în condiţii optime a acţiunii de cazare vă solicităm să
respectaţi această planificare.