ANUNŢ IMPORTANT privind redistribuirea studentilor care se încadrează în categoria ” cazuri sociale ” sau “cazuri medicale “

 

Studenţii care se încadrează în categoria ” cazuri sociale ” sau “cazuri medicale ”  trebuie să depună la redistribuire, documentele doveditoare conform REGULAMENTULUI  privind cazarea în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2016/2017 .

Conform Art. 16 (2) : “În criteriul social se încadrează studenţii integralişti ale căror familii nu realizează în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie. La cererea de cazare se anexează declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative/doveditoare/cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe respectivele 3 luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie.”

Conform Art. 16 (3): ” În criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa II, art. 8 lit. C şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsobţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestări cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut, ciroză hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, epilepsia, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal.”

 

COMISIA CENTRALA DE CAZARE