Anunț Important! Redistribuire locuri de cazare

Redistribuirea locurilor de cazare
29 septembrie 2015

Redistribuirea locurilor de cazare se va realiza in data de 29.09.2015 de către Comisia centrală de cazare conform criteriilor prevăzute în “Regulamentul privind cazarea în căminele studenţeşti.Pentru a solicita un loc de cazare la redistribuire studenții ULBS vor depune o cerere tip – care poate fi descarcată de AICI sau poate fi obţinută de la Cantina studenţească în ziua redistribuirii – și o adeverință eliberată de către facultatea la care studiază cu media ponderata cu care au finalizat anul anterior sau cu media de admitere (studenții din anul I). Documentele se depun în data de 29 septembrie la Cantina Studențească de pe strada Rennes între orele 9-15.

Lista cu locurile repartizate studenţilor după redistribuire va fi afişată în data de 29 septembrie 2015 la ora 19.00 la sediul fiecărei facultăţi şi pe internet la adresa http://dga.ulbsibiu.ro.

După afişarea listei cu repartiţia în cămine, studenţii se vor prezenta la căminul unde au fost repartizaţi pentru încheierea contractelor de cazare şi eliberarea legitimaţiilor de cămin.

Pentru desfășurarea în condiții optime a acțiunii de cazare vă solicităm să respectați această planificare!

Director General Administrativ Adjunct

Ec. Ramona TODERICIUShare