ANUNȚ PRIVIND CONDIȚIILE DE CAZARE ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROCESULUI DE ADMITERE LA ULBS

Candidații din cadrul procesului de admitere la ULBS pentru anul universitar 2018 – 2019, pot solicita cazare în căminele studențești, la tariful de 20 lei/pat/noapte.

Cazarea se asigură în căminul nr.2 situat pe Bulevardul Victoriei , nr.30, în camere de 4 paturi cu grup sanitar propriu.

Candidații trebuie să prezinte la cazare Adeverință eliberată de Secretariatul facultății care să ateste participarea la procesul de admitere.