Anunt privind depunerea cererilor de redistribuire

Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 29.09. 2019- 30.09.2019-ora 15.00

  1. Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:

https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2

  1. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site – ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențească de pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultății la care studentul studiază.

Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

  • media ponderata obținută în anul universitar curent pentru studenții integraliști;
  • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
  • suma credite” pentru studenții neintegraliști precum și
  • calitatea de student bursier sau nebursier.

În data de 01.10.2019 dupa ora 1600 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/

Anunt-privind-depunerea-cererilor-de-redistribuire