Calendar cazare an universitar 2016-2017

1.      15 iunie – 15 iulie – depunerea cererilor de cazare de catre studenții din anii II – VI;

2.      28 iulie – 15 august – depunerea cererilor de cazare de către studenții admiși în anul I Licență;

3.      22 august – afișarea listelor cu studenții care au obținut loc de cazare: Liste cazare

4.      23 -24 august  – depunerea contestaţiilor – on – line;

5.      25 august – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor cu studenţii care au primit cazare (după contestaţii);

6.      26august – 31august – confirmarea locurilor on-line la adresa https://docs.google.com/a/ulbsibiu.ro/forms/d/e/1FAIpQLSfPXhindJOK4e8NWlsNX6P4Q0sD-BR43PLeCduTSfE-iHtlSw/viewform?c=0&w=1

Neconfirmarea în termen a locului de cazare atrage pierderea de către student a locului de cazare repartizat.

7.      01 sept. – 08 sept.– redistribuirea locurilor rămase neocupate în urma confirmărilor;

8.      01 sept. – 10 sep. – depunerea cererilor de cazare de către studenții bursieri ai statului român admiși în anul I;

9.      05 sept. – 09 sept. – depunerea cererilor de cazare de către studenții care au fost plecati cu burse ERASMUS;

10.  08 sept. – afișarea listelor cu studenții care au obținut loc de cazare;

11.  9 sept.– 10 sept. – depunerea on – line a contestațiilor/ soluționarea contestațiilor;

12.  12 septembrie –  afișarea listelor finale cu studenții care au obținut loc de cazare;

13.  Cu patru zile înainte de începerea anului universitar:

–          eliberarea contractelor de cazare studenților care au primit repartiție pe listele afișate în data de 12 septembrie;

între orele 9-15, astfel:

  • în prima zi de cazare – studenţii din anii IV-VI şi studenţii masteranzi;
  • în a doua zi de cazare – studenţii din anul III;
  • în a treia zi de cazare – studenţii din anul II;
  • în a patra zi de cazare – studenţii din anul I.

 

–          depunerea cererilor de redistribuire de către studenții care îndeplinesc condițiile (pe toată durata celor 4 zile) la Serviciul Social. Cererile vor fi însoțite de adeverința eliberată de secretariatul facultății în care se va menționa media ponderată obținută în anul universitar anterior sau suma creditelor pentru studenții neintegraliști, precum și calitatea de student bursier sau nebursier.

14.  În prima zi a anului universitar – se va afişa lista studenților care au primit cazare la redistribuire, studenţii urmând să se prezinte la căminele în care au primit repartiţie până la ora 20.00 pentru a- şi ocupa locul şi a încheia contractul de cazare .

COMISIA CENTRALA DE CAZARE

http://dga.ulbsibiu.ro/documente/

Share