Comisia Centrală de cazare (2016-2017)

Prof.univ.dr. Mioara Boncuț – Prorector Activități studențești

Conf.univ.dr. Ramona Todericiu – Director general adjunct

Prof.univ.dr. Valentin Petrescu – Secretar Consiliu Studențesc

Conf.univ.dr. Mihai Sanislav – Prodecan cu ativități studențești

Marius Smărăndoiu – Reprezentant studenți in CA

Carolina Țimbalari – Student senator

Ahmad Cezar – Student senator

 

Adobe Reader Componența nominală a Comisiei Centrale de cazare pe universitate, pentru anul univ. 2016-2017