Conducere

 

► Serviciul Social

 
Studenţii constituie un grup social datorită particularităţilor ca grup de vârstă, situat în contexte culturale şi sociale definitorii pentru statusul şi rolurile lor. Aflați în marea lor majoritate, în intervalul de vârstă al tinereţii, studenţii se disting prin probleme caracteristice vârstei cât şi prin aspecte ce ţin de pregătirea lor ca specialişti. În ceea ce priveşte viaţa tipică a tinereţii, aceasta se remarcă prin comportamente şi trăiri, pe de o parte, ca reflex al unei adolescenţe prelungite, pe de altă parte, afirmarea autonomiei ca tânăr. Grupul studenţesc se manifestă ca un grup cu o cultură specifică. Petrecerea timpului de studiu împreună, activităţile extraşcolare realizate în cămin, viaţa de cămin, toate contribuie la afirmarea unor comportamente, norme şi valori caracteristice.

Managementul social studenţesc este un resort deosebit de important al managementului universitar şi are ca obiect de activitate partea cea mai delicată şi în acelaşi timp dificilă, munca cu studenţii, respectiv asigurarea condiţiilor de viaţă, hrană şi recreere.

La momentul actual, condiţiile de cazare şi masă oferite studenţilor Universității „Lucian Blaga” din Sibiu sunt deosebite. An de an căminele studenţeşti, au fost renovate şi modernizate, lucrările efectuate în fiecare vacanţă de vară fiind de mare anvergură, implicând eforturi mari atât financiare cât şi umane.

 

► Direcția Generală Administrativă a ULBS

 
Prin Serviciul Social administrează un număr de 8 cămine studențești cu o capacitate totală de 1980 de locuri. Cinci dintre aceste cămine sunt în proprietatea universității, două sunt preluate, prin protocol, în administrare de la Consiliul Municipal Sibiu, iar unul este în proprietatea Mitropoliei Ardealului.

De asemenea, în administrarea Serviciului Social se află și cele 2 cantine ale universității : Cantina Restaurant și Cantina Facultății de Teologie dar și cele 4 cafetării amenajate în spațiile facultăților de Medicină, Inginerie, Drept si Științe Economice: Student Café, Green Café, Asian Café și respectiv Business Café.