Depunerea cererilor de redistribuire 2017

Depunerea cererilor de redistribuire se face in perioada 28.09. 2017- 01.10.2017

  1. Studenții care au primit un loc de cazare în cămin, altul decât cel solicitat la prima opțiune depun cererile de redistribuire la adresa:
    https://goo.gl/forms/LVmDoyVsBxfkp0yR2
  2. Studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site – ul universității depun cererile de redistribuire la Cantina Studențească de pe Bulevardul Victoriei nr. 31, între orele 0900 – 1500.

 

Cererile de cazare (se descarca de pe http://dga.ulbsibiu.ro/documente/) vor fi însoțite de adeverința eliberată de către secretariatul facultății la care studentul studiază.

Pe adeverință va fi menționată (conform art.17 din Regulamentul privind cazarea în căminele studențești):

  • media ponderata obținută în anul universitar curent pentru studenții integraliști;
  • media obținută la examenul de admitere pentru studenții admiși în anul I;
  • suma credite” pentru studenții neintegraliști precum și
  • calitatea de student bursier sau nebursier.

În data de 02.10.2017 dupa ora 1700 se afișeaza lista cu studenții care au primit cazare la redistribuire la adresa:

http://dga.ulbsibiu.ro/repartitie-camine/