Redistribuire locuri de cazare 2014-2015

În atenţia studenţilor care nu au ocupat un loc de cazare în căminele
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu

    Studenții care au primit repartiție în cămin și nu se prezintă să-și ocupe locul* până în prima zi a anului universitar, 01.10.2014 ora 20.00 pierd dreptul de cazare. Aceste locuri vor fi redistribuite de Comisia Centrală de cazare în a doua zi a anului universitar, altor studenți care îndeplinesc condițiile de cazare. Noii beneficiari ai locurilor de cazare trebuie să încheie contractul de cazare până în a treia zi a anului universitar, ora 20.00 (pentru toate căminele). Locurile neocupate începând cu această dată vor fi repartizate altor studenți din ULBS în funcție de criteriile prevăzute în prezentul Regulament de cazare.

    Studenții care nu au primit repartiție în cămin și doresc, pot solicita un loc de cazare la redistribuire.

    Redistribuirea locurilor de cazare se va realiza în data de 2 octombrie 2014. Pentru a solicita un loc de cazare la redistribuire, studenții ULBS vor depune o cerere în care vor menționa căminul/căminele în care doresc cazare și o adeverință eliberată de către facultatea la care studiază cu media cu care a finalizat anul anterior sau cu media de admitere (studenții din anul I).

Documentele se depun în data de 2 octombrie între orele 9-15 la Cantina Studențească de pe strada Rennes.

* Doar studenții care au achitat taxa de cazare înainte de date de 30.09.2014 ora 15:00

Share