Redistribuirea locurilor de cazare pentru anul universitar 2016 – 2017

Redistribuirea locurilor rămase neocupate se va realiza în data de 03.10.2016 de către Comisia centrală de cazare conform criteriilor prevăzute în ” Regulamentul privind cazarea în căminele studenţeşti ” următoarelor categorii de studenţi:
• studenții care nu au primit un loc de cazare în căminele studențești conform listelor afișate pe site-ul universității;
• studenții care au primit un loc de cazare, altul decât cel solicitat la prima opțiune din cererea depusă.
Pentru a solicita un loc de cazare la redistribuire studenţii ULBS vor depune o cerere tip – care poate fi descărcată de la adresa http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ şi o adeverinţă eliberată de către facultatea la care studiază ( doar studenţii care nu au primit loc în cămin) cu media ponderată cu care a finalizat anul anterior sau cu media de admitere (studentii din anul I).
DOCUMENTELE SE DEPUN ÎN PERIOADA 29. 09.2016 – 02.10.2016 ÎNTRE ORELE 09.00 – 15.00 LA CANTINA STUDENŢEASCĂ DE PE STR. RENNES.
In prima zi a anului universitar ( 3 octombrie 2016 ) se va afişa lista studenţilor care au primit cazare la redistribuire-http://dga.ulbsibiu.ro/documente/ studenţii urmând să se prezinte pănă la ora 20.00 la căminele în care au primit repartiţia pentru a ocupa locul şi a încheia contractul de cazare. Locurile neocupate începând cu această dată vor fi repartizate altor studenţi din ULBS în funcţie de criteriile prevăzute în ” Regulamentul privind cazarea în căminele studenţeşti “. Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar.

COMISIA CENTRALA DE CAZARE