Subventie de cazare 2017

Vă informăm că potrivit O.U. nr. 73/2004, aprobată prin Legea nr. 527/2004 şi a Ordinului M.E.C.T.S nr. 3845/12.04.2005 privind acordarea subvenţiei individuale de sprijin pentru cazarea studenţilor care locuiesc în alte locaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior, documentele pe care trebuie să le conţină dosarele studenţilor ce solicită alocaţia individuală de sprijin sunt următoarele:

  1. cerere tip de solicitare a îndemnizaţiei individuale de sprijin (anexă);
  2. copia contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit în Municipiul Sibiu, altul decât cel din căminele studenţeşti, vizat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu;
  3. copii după B.I. ale tuturor membrilor familiei sau după certificatele de naştere pentru persoanele sub 14 ani;
  4. adeverinţă de elev/student pentru fraţi;
  5. adeverinţă cu venitul brut din luna depunerii dosarului în cauză pentru fiecare membru de familie care lucrează sau declaraţia pe propria răspundere autentificată de notar că nu realizează venit;
  6. adeverinţă de la organul fiscal că membrii familiei nu realizează alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal;
  7. adeverinţă de la facultate că studentul este la forma de învăţământ zi, locuri finanţate de la bugetul de stat şi a realizat numărul de credite transferabile pentru a trece în anul de studiu 2017/2018.

În vederea transmiterii tabelelor si anexelor necesare încheierii contractelor instituționale de finanțare pentru anul financiar 2018, va rugăm să ne transmiteți dosarele complete până în data de  06.12.2017.

 

Director General Administrativ Adjunct

Ec. Ramona TODERICIU

CERERE (.doc)